Những thay đổi về luật giao thông áp dụng từ tháng 7 2020 , Quy chuẩn 41/2019 tài xế cần biết


Tháng 7 với nhiều thay đổi trong chính sách, Quy chuẩn 41/2019 thay thế cho 41/2016 hiệu lực từ 1/7/2020 quy định xe tải có khối lượng chuyên chở 950-1.500 kg không còn được coi là xe con.

Cùng Cẩm nang xe điểm qua các nội dung thay đổi về luật giao thông áp dụng từ tháng 7 2020Những thay đổi về luật giao thông áp dụng từ tháng 7

 

(Nguồn: Nguồn: vnexpress.net)Đang được quan tâm