Tra cứu xe bị phạt nguội mới nhất 2020, các lỗi phạt nguội của xe oto


Bài viết hướng dẫn bạn tra cứu lỗi phạt nguội của xe 2019 trực tuyến qua thông tin đăng kiểm của xe bạn qua Tổng cụ đường bộ ...
Đầu tiên Bạn nhập số số biển đăng ký xe bạn theo các quy tắc sau:
1. NHẬP BIỂN SỐ XE
Với biển số xe 4 số

- Nhập có hoặc không có dấu gạch ngang, chữ thường hoặc chữ hoa đều được.

Tra được cả cho biển số xanh và trắng.

Ví dụ: 30H9999 hoặc 30H-9999 hoặc 30h9999 đều được

Với biển số xe 5 số

- Nhập tương tự như biển 4 số, nhưng thêm chữ “T” hoặc “X” ở cuối

- Chữ T cho xe biển trắng. Ví dụ: 51A99999T, hoặc 51A-999.99T

- Chữ X cho xe biển xanh. Ví dụ: 80A99999X

2. Nhập Số tem, giấy chứng nhận hiện tại : Với số tem, giấy chứng nhận nhập dấu "-" phân cách giữa chữ cái và chữ số: VD: KC-2860472.

3. Nhập mã số xác thực bạn nhìn thấy :


Sau khi tra được thông tin dăng kiểm xe của bạn : bạn cần để ý đến dòng cuối cùng

Và bạn quan tâm đến mục "THÔNG BÁO CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TIỆN"

Hướng dẫn tra cứu lỗi phạt nguội xe vi phạm giao thông trực tuyến

Nếu phần này có thông tin thông báo : là xe bạn không thể đăng kiểm và đang dính lỗi phạt nguội, hoặc lỗi phạt khác hãy xem và liên hệ chi tiết để hỏi , còn không có thông tin nội dung thông báo

*Thông tin có tính chất tham khảo, vui lòng kiểm tra trực tiếp ..
(Nguồn: http://catphcm.bocongan.gov.vn và www.catp.danang.gov.vn, vr.org.vn)


Đang được quan tâm