Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở An Giang


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6701S - An Giang
Địa chỉ: 67 khóm Thới Hoà, P.Mỹ Thạnh, T.p Long Xuyên - An Giang
Điện thoại: 0296.3845525 Fax: 0296.3845504
Giám đốc: Nguyễn Thiện Bằng – 0913.786.141
P.Giám đốc: Hồ Minh Ức – 0913.173.107
P.Giám đốc: Trương Công Khánh Dân – 0913.848.424

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6702S - An Giang
Địa chỉ: 68 Châu Phú A - TX Châu Đốc - An Giang
Điện thoại: 0296.3569199 Fax: 0296.3569199
Trạm trưởng: Hồ Minh Ức – 0913.173.107


Đang được quan tâm