Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Bắc Giang


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9801S - Bắc Giang
Địa chỉ: Đồi Chỉ Chèo - Xương Giang - Bắc Giang
Điện thoại: 0204.3556946 Fax: 0204.3558003
Giám đốc: Chu Văn Khang – 0904.109.207
P.Giám đốc: Trần Xuân Huy – 0989.921.616

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9802D - Bắc Giang
Địa chỉ: Km2, đường Hoàng Hoa Thám, P. Đại Mai, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0204.3522555 Fax: 0204.3522555
Giám đốc: Nguyễn Xuân Ước - 0984.493165

3. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9803D - Bắc Giang
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tân Dĩnh – Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0204.3821888 Fax: 0204.3663199
Giám đốc: Nguyễn Văn Thục - 0912.206.925


Đang được quan tâm