Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Bắc Kạn


1. Công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn - 9701D
Địa chỉ: Tổ 9 - Phùng Chí Kiên - TX Bắc Kạn - Bắc Kạn
Điện thoại: 0209.3871300 Fax: 0209.3871320
Giám đốc: Vũ Đình Hào - 0912.257856
P. Giám đốc: Hoàng Huy Trường - 0986.433565


Đang được quan tâm