Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Bạc Liêu


1. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9401V - Bạc Liêu
Địa chỉ: QL 1 - Phường 7 - Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi- Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824011 Fax: 0291.3824011
Phó giám đốc phụ trách: Trần Quốc Thái - 0976.881.122
P. Giám đốc: Phạm Ngọc Xoan – 0913.721.827


Đang được quan tâm