Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Bắc Ninh


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9901S - Bắc Ninh
Địa chỉ: Khu 7 - P.Thị Cầu - TP. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222.3820857 Fax: 0222.3824876
Giám đốc: Phạm Thanh Phương – 0913.260.965
Giám đốc: Nguyễn Thành Sơn – 0968.586.065
Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Đại - 0982.823.908

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9902S - Bắc Ninh
Địa chỉ: Thôn Dương Sơn – Xã Tam Sơn – TX Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222.3759286 Fax: 0222.3759368
Giám đốc: Phạm Thanh Phương – 0913.260.965
Phó Giám đốc Nguyễn Thành Sơn - 0982.341.515
Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Đại - 0982.823.908

3. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9903D - Bắc Ninh
Địa chỉ: Km 10, QL 18, TT Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh
Điện thoại: 0222.3635638 Fax: 0222.3635619
Phó Giám Đốc Phụ Trách Dương Trung Lâm, 0984 799 066

4. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9904D - Bắc Ninh
Địa chỉ: Khu công nghiệp Lâm Bình, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại: 0993.999904: FAX: 0222.3645699 - Mail:[email protected]
P. Giám đốc phụ trách: Hồ Phi Thường - 0916340404


Đang được quan tâm