Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Bến Tre


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7101S - Bến Tre
Địa chỉ: Số 7 - Nguyễn Văn Tư - P7 - TX Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3824124 Fax: 0275.3826603
Giám đốc: Dương Duy Phong – 0918.056.191
Phó giám đốc: Huỳnh Nguyễn Thạch – 0913.764.893
Phó giám đốc: Lương Nguyễn Uy Hải – 0947.776.161


Đang được quan tâm