Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Bình Định


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7701S - Bình Định
Địa chỉ: 71 Tây Sơn - Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 0256.3846761 Fax: 0256.3846761
Giám đốc: Phạm Đại Lâm – 0914.004.315
P.Giám đốc: Phạm Tấn Vương – 0935.654.444
P.Giám đốc: Huỳnh Minh Hậu – 0907.963.374

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7702S - Bình Định
Địa chỉ: QLộ 1A - Thôn Vạn Lương - Mỹ Châu - Phú Mỹ - Bình Định
Điện thoại: 0256.3858501 Fax: 0256.3858579
Giám đốc: Phạm Đại Lâm – 0914.004.315
P.giám đốc: Phạm Tấn Vương – 0935.654.444
P.Giám đốc: Huỳnh Minh Hậu – 0907.963.374


Đang được quan tâm