Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Bình Phước


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9301S - Bình Phước
Địa chỉ: P. Tân Xuân - TX Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Điện thoại: 0271.3881723 Fax: 0271.3870587
Giám đốc: Đinh Tiến Khương – 0907.990.462
Phó Giám đốc: Lương Ngọc An – 0913.679854

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9302D - Bình Phước
Địa chỉ: Tổ 1, Ấp 9, Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước
Điện thoại: 0271.3645979 Fax: 0271.3645789
Giám đốc: Lê Minh Triết – 0919.019.222


Đang được quan tâm