Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Bình Thuận


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8601S - Bình Thuận
Địa chỉ: Số 5 Từ Văn Tư - Phan Thiết - Bình Thuận
Điện thoại: 0252.3821961 Fax: 0252.3827426
Giám đốc: Trương Ngọc Thiện - 0983.881.817

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8602D - Bình Thuận
Địa chỉ: Km 32 xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Tel/Fax: 0252.2481080
P. Giám đốc: Bùi Minh Thiệu - 0935.727801
P. Giám đốc: Nguyễn Đình Nhựt - 0984.007.478


Đang được quan tâm