Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Cao Bằng


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1101S - Cao Bằng
Địa chỉ: Km4 - P.Sông Hiến - TP. Cao Bằng
Điện thoại: 0206-3758742 Fax: 0206-3757724
Giám đốc: Đinh Ngọc Hiến - 0988.855.568
Phó Giám đốc: Hoàng Văn Thành – 0974.606.786
Phó Giám đốc: Lương Văn Anh – 0915.136.390

2. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1102D - Cao Bằng
Địa chỉ: Tổ 8, phường Ngọc Xuân, TP. Cao Bằng
Điện thoại: 0206.3888929 Fax: 0206.3888929
Giám đốc: Bùi Văn Trường - 0947.944.738


Đang được quan tâm