Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Đắk Lắk


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4701D - Đăklăk
Địa chỉ: Km 4+500 - QL 14 - Tân An - Buôn Mê Thuột - Đăklăk
Điện thoại: 0262.3876239 Fax: 0262.3876601
Phó giám đốc phụ trách: Nguyễn Châu Kim Long - 0997657899

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4702D - Đăklăk
Địa chỉ: Km 12 - QL 14 – Thôn 7- Hoà Phú - Buôn Mê Thuột - Đăklăk
Điện thoại: 0262.3949999 Fax: 0262.3949578
P.Giám đốc phụ trách: Phạm Công Định - 0978.381.486

3. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4703D - Đăklăk
Địa chỉ: Thôn 9, xã Ea Đar, Eakar, Đắk lắk
Điện thoại: 0262.3822299 Fax: 0262.3822299
Giám đốc: Trương Văn Minh - 0932.501223

4. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4704D - Đăklăk
Địa chỉ: 75 Nguyễn Thị Định, P. Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk lắk
Điện thoại: 0262.3922222 Fax: 0262.3527888
Quyền giám đốc: Nguyễn Xuân Định - 0915.287.802
P. Giám đốc: Lại Phú Hợp - 0903.563599

5. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4705D - Đăklăk
Địa chỉ: Thôn Pơng Drang, Krông Buk, Đắk lắk
Điện thoại: 0262.3514514 Fax: 0262.3717273
Giám đốc: Lê Tự Trị - 0916.024700Đang được quan tâm