Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Đồng Nai


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6001S - Đồng Nai
Địa chỉ: Số 25, Đường 2A, KCN Biên Hoà II - P.An Bình - TP Biên Hoà - Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3891744 Fax: 0251.3891609
Giám đốc: Dương Việt Hồng – 0903.619.779
Phó Giám đốc: Trịnh Hoài Nam - 0943.396.685
Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Quang - 0913.851.345
Phó Giám đốc: Nguyễn Sơn Hải - 0949.461.247
Phó Giám đốc: Nguyễn Hoàng Dũng - 0949.461.207

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6002S - Đồng Nai
Địa chỉ: Khu Xuân Bình - TT Xuân lộc - Long Khánh - Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3876020 Fax: 0251.3876020
Giám đốc: Dương Việt Hồng – 0903.619.779
Phó Giám đốc: Trịnh Hoài Nam - 0943.396.685
Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Quang – 0913.851.345
Phó Giám đốc: Nguyễn Sơn Hải - 0949.461.247
Phó Giám đốc: Nguyễn Hoàng Dũng - 0949.461.207

3. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6003S - Đồng Nai
Địa chỉ: QL 20, Ấp Trung Hoà, Ngọc Định, Định Quán, Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3615527 Fax: 0251.3615527
Giám đốc: Dương Việt Hồng – 0903.619.779
Phó Giám đốc: Nguyễn Hoàng Dũng - 0949.461.207
Phụ trách Trạm: Nguyễn Sơn Hải – 0949.461.247

4. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6004D - Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1A, xa lộ Hà Nội, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3893198 Fax: 0251.3893198
Giám đốc: Lê Sơn Tuyền – 0983.727.627
P.Giám đốc: Lương Minh Tú – 0989.776.756

5. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6005D - Đồng Nai
Địa chỉ: 370/2A Võ Nguyên Giáp, xã Phước Tâm, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Mail:[email protected] Fax: 0251.8838037
P.Giám đốc: Nguyễn Ngọc Minh– 0946.609292


6. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6006D - Đồng Nai
Địa chỉ: Xá An Phước, Huyện Long Thành-Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3510760
Giám đốc: Trương Tiến Diệu - 0919.040005


Đang được quan tâm