Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Đồng Tháp


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6601S - Đồng Tháp
Địa chỉ: Số 19 - QL 30 - Xã Mỹ Phú - TP Cao lãnh - Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 067.3852753 Fax: 067.3855001
Giám đốc: Bùi Sơn Lam – 0946.666.601
Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Phước – 0989.683.715


Đang được quan tâm