Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Gia Lai


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8102D - Gia Lai
Địa chỉ: Làng Đai, xã Biển Hồ, Pleiku-Gia Lai
Điện thoại: 0269.2221217, Fax: 0269.93735021
Giám đốc: Trần Đình Vinh– 0976.638587
P.giám đốc: Đỗ Đình Bằng - 0903.510307
P.Giám đốc: Đỗ Minh Định- 0906.504547
P.Giám đốc: Trần Trong Nghĩa- 0914.234670

2. Công ty TNHH đăng kiểm xe cơ giới Gia Lai -8103D
Điện thoại: 0269.3748633, Fax: 0269.3746036
Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh, tổ 5, p. Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai
Phó giám đốc phụ trách: Đỗ Văn Xuân- 0904.575.596

3. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8104D
Địa chỉ: thôn 2 xã Đak Bơ, huyện Đak Bơ, GiaLai
Điện thoại: 0269.3738666 Fax: 0269.3738567
Phó giám đốc phụ trách: Nguyễn Khánh Tiến -0903.510307
Phó giám đốc Đào Xuân Cảnh - 0913.450660


Đang được quan tâm