Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Giang


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2301S - Hà Giang
Địa chỉ: Tổ 17 - Phường Nguyễn Trãi - TP. Hà Giang
Điện thoại: 0219-3867014 Fax: 0219.3867498
Giám đốc: Đàm Quốc Tuấn - 0915.395.957
Phó Giám đốc: Nguyễn Mạnh Tiến – 0912.135.166


Đang được quan tâm