Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nam


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9001S - Hà Nam
Địa chỉ: Xã Liêm Tiết, T.P Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0226.3852967 Fax: 0226.3856028
Giám đốc: Nguyễn Văn Cam - 0946.539.156
P.Giám đốc: Vũ Văn Khanh - 0982.377.108


Đang được quan tâm