Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Hải Dương


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3401S - Hải Dương
Địa chỉ: Đường Tân Dân, P. Việt Hòa,TP.Hải Dương
Điện thoại: 0220.3890187 Fax: 0220.3891845
Giám đốc: Lưu Văn Sơn – 0912.678.037
P.Giám đốc: Vũ Văn Tuyền – 0912.171.131
P.Giám đốc: Nguyễn Ngọc Hiếu - 0904.000.838

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3402D - Hải Dương
Địa chỉ: Km 33+300, cụm CN II, p. Văn An, thị xã Chí Linh,TP.Hải Dương
Điện thoại: 0220.3884089 Fax: 0220.3884089
Giám đốc: Vũ Ngọc Khu – 098.8558168


Đang được quan tâm