Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Hải Phòng


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1501V - Hải Phòng
Địa chỉ: Km 90 QL 5 mới, Khu Cam Lộ 2, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 0225-3540615 Fax: 0225-3824769
Giám đốc: Phan Đức – 0903.434.057
Phó giám đốc: Nguyễn Đình Oanh – 01288.340.816
Phó giám đốc: Vũ Mạnh Hiền – 0915.335.656
Phó giám đốc: Vũ Đắc Luyện – 0912.193.725

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1502S - Hải Phòng
Địa chỉ: Khu Hạ Đoạn 2, P. Đông Hải, Q. Hải An, Hải Phòng
Điện thoại: 0225-3750984 Fax: 0225-3828396
Giám đốc: Đào Trọng Hà - 0912.109.715
Phó giám đốc: Lê Tuấn Hải - 0913.576.154

3. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1503D - Hải Phòng
Địa chỉ: Kênh Giang, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3916627 Fax: 0225.3916628
Phó giám đốc: Phạm Công Định - 0978.381486
Phó giám đốc: Vũ Đắc Luyện - 0912.193.725


Đang được quan tâm