Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Hậu Giang


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9501S - Hậu Giang
Địa chỉ: Km 2085 - QL 1- Tân Phú Thạnh - Châu Thành A - Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3848959 Fax: 0293.3848949
Giám đốc: Ngô Minh Khang - 0903.939.750
Phó Giám đốc: Dương Anh Tuấn - 0903.387.583


Đang được quan tâm