Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Hòa Bình


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2801S - Hoà Bình
Địa chỉ: Km 71+100 - Quốc lộ 6 - P.Đồng Tiến - TP Hòa Bình
Điện thoại: 0218.3853192 Fax: 0218.3857356
Giám đốc: Nguyễn Đức Hợi – 0987640587
Phó Giám đốc: Trần Thu Hường – 0913.539.721
Phó Giám đốc: Trịnh Thành Công – 0977.868.285


Đang được quan tâm