Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Hưng Yên


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8901S - Hưng Yên
Địa chỉ: Xã Dị Sử - Mỹ Hào - Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3944051 Fax: 0221.3943739
Giám đốc: Đoàn Quang Khải – 0912.194.280
P.Giám đốc: Nguyễn Cao Hoàng – 0912.107.717
P.Giám đốc: Nguyễn Thanh Sơn – 0988.769.898

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8902S - Hưng Yên
Địa chỉ: Thôn Tiền Thắng - Bảo Khê - TX Hưng Yên - Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3824523 Fax: 0221.3824524
Giám đốc: Đoàn Quang Khải – 0912.194.280
P.Giám đốc: Nguyễn Cao Hoàng – 0912.107.717
P.Giám đốc: Nguyễn Thanh Sơn – 0988.769.898


Đang được quan tâm