Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Khánh Hòa


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7901S - Khánh Hoà
Địa chỉ: Đường 2 tháng 4 - Đồng Đế - Vĩnh Hoà - Nha Trang - Khánh Hoà
Điện thoại: 0258.3831003 Fax: 0258.3836191
Giám đốc: Phù Minh Sơn – 0903.592.857
Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Thu– 0985.200.224
Phó Giám đốc: Trần Xuân Khánh– 0947.987.479

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7902S - Khánh Hoà
Địa chỉ: QL1A, Phú Sơn, Cam Phú, Cam Ranh, Khánh Hòa
Điện thoại: 0258-3862268 - Fax: 0258-3862268
Giám đốc: Phù Minh Sơn – 0903.592.857
Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Thu– 0985.200.224
Phó Giám đốc: Trần Xuân Khánh– 0947.987.479


Đang được quan tâm