Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Kiên Giang


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6801S - Kiên Giang
Địa chỉ: Khu dân cư BX liên tỉnh, đường số 2, ấp So Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, Châu Thành, Kiên Giang
Điện thoại: 0297.3865358 Fax: 0297.3865762
Giám đốc: Nguyễn Hoàng Ninh – 0913.993.117
P.giám đốc: Nguyễn Quốc Sử - 0918.111.727


Đang được quan tâm