Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Kon Tum


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8201S - Kon Tum
Địa chỉ: Số 99 Huỳnh Thúc Kháng - TX Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260.3864128 Fax: 0260.3864202
P.giám đốc phụ trách: Nguyễn Xuân Đàm - 0905.422.369
P.giám đốc: Nguyễn Ngọc Hiệp - 0935.151379


Đang được quan tâm