Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Lâm Đồng


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4901S - Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 1 Tô Hiến Thành - P.3 - TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3832657 Fax: 0263.3832658
Giám đốc: Phạm Bé – 0918.007.436
P.Giám đốc: Đoàn Thụy Phương – 0918.814.319
P.Giám đốc: Touneh Cường - 0948.980033

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4902S - Lâm Đồng
Địa chỉ: 01 Huỳnh Thúc Kháng, P.2, TX Bảo Lộc, Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3720025 Fax: 0263.3720025
Giám đốc: Phạm Bé – 0918.007.436
P.Giám đốc: Đoàn Thụy Phương – 0918.814.319
P.Giám đốc: Touneh Cường - 0948.980033

3. Chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng - 4903S
Địa chỉ: Thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng
TEL/FAX: 0263.3659979
Giám đốc: Phạm Bé – 0918.007.436
P.Giám đốc: Đoàn Thụy Phương – 0918.814.319
P.Giám đốc: Touneh Cường - 0948.980033


Đang được quan tâm