Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Lạng Sơn


1. Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn -1201D
Địa chỉ: 50 Lê Đại Hành - Phường Vĩnh Trại - Lạng Sơn
Điện thoại: 0205-3873264 Fax: 0205-3873266
Giám đốc: Hoàng Văn Sơn - mobi: 0912.084.437
Phó Giám đốc: Nguyễn Mạnh Cường - mobi: 0914.998.040


Đang được quan tâm