Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Lào Cai


1. Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới giao thông Lào Cai - 2401D
Địa chỉ: Phường Bắc Cường - Tp Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 0214.3842757 Fax: 0214.3842813
Giám đốc: Phạm Mạnh Tường – 0913.314855
Phó Giám đốc: Lê Văn Liên – 0912.194801


Đang được quan tâm