Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Ninh Thuận


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8501S - Ninh Thuận
Địa chỉ: Bình Quý - Phước Dân - Ninh Phước - Ninh Thuận
Điện thoại: 0259.3868123 Fax: 0259.3868850
Giám đốc: Tạ Hậu – 0917.445.558
Phó Giám đốc: Lê Kông Quyền – 0947.171.077


Đang được quan tâm