Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Phú Yên


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7801S - Phú Yên
Địa chỉ: P.9 - Bình Kiến - Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại: 0257.3847077 Fax: 0257.3847538
Giám đốc: Nguyễn Ngọc Thành – 0913.495.435
P.giám đốc: Lê Văn Vượng – 0903.584.774


Đang được quan tâm