Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Quảng Bình


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7301S - Quảng Bình
Địa chỉ: Đường Hữu Cảnh - T.P Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3824505 Fax: 0232.3828597
Giám đốc: Phạm Công Lãnh – 0913.258.927

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7302D - Quảng Bình
Địa chỉ: Thanh Lương, quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3575555 Fax: 0232.3575666
Giám đốc: Đặng Minh Tâm- 0947.007272
P. Giám đốc: Đặng Thành Chung - 0946.408686

3. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7303D - Quảng Bình
Địa chỉ: Thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3910911 Fax: 0232.3910919
Giám đốc: Trần Lê Trung - 0902434563


Đang được quan tâm