Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Quảng Nam


1. Công ty cổ phần đăng kiểm Quảng Nam -9201D
Địa chỉ: Ngã ba Tây Cốc, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3874881 Fax: 0235.3874882
P.Giám đốc phụ trách: Đặng Bảo Lâm – 0913.499.244
P.Giám đốc: Trần Huấn Nhân – 0989.405244

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9202D - Quảng Nam
Địa chỉ: QL. 1A, khối Nhị Phong, p. Điện An, TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3868279 Fax: 0235.38698989
Giám đốc: Lê Thanh Tùng - 0971.156.999


Đang được quan tâm