Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Quảng Ninh


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới Hạ Long 1401D - Quảng Ninh
Địa chỉ: Phường Hà Phong - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại: 0203-3834081 Fax: 0203.3636115
Tổng Giám đốc: Nguyễn Văn Đắc – 0904.075.388
Phó tổng giám đốc: Lương Hà Sơn – 0913.263.098
Phó tổng giám đốc: Phạm Văn Hoan - 0913.268.568

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới Uông Bí 1402D - Quảng Ninh
Địa chỉ: Phường Thanh Sơn - TP. Uông Bí - Quảng Ninh
Tổng Giám đốc: Nguyễn Văn Đắc – 0904.075.388
Phó tổng giám đốc: Lương Hà Sơn – 0913.263.098
Phó tổng giám đốc: Phạm Văn Hoan - 0913.268.568

3. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới Móng Cái 1403D - Quảng Ninh
Địa chỉ: Km 9, xã Hải Đông – TP Móng Cái - Quảng Ninh
Điện thoại: 0203-3876889 - Fax: 0203-3876889
Tổng Giám đốc: Nguyễn Văn Đắc – 0904.075.388
Phó tổng giám đốc: Lương Hà Sơn – 0913.263.098
Phó tổng giám đốc: Phạm Văn Hoan - 0913.268.568


Đang được quan tâm