Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Sơn La


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2602D - Sơn La (Công ty cổ phần đăng kiểm cơ giới thủy bộ Sơn La)
Địa chỉ: Tổ 8 Phường Quyết Thắng - TP. Sơn La - Tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0212.3853229 Fax: 0212.3854550
Chủ tịch HĐQT: Mai Quốc Vinh– 0936.628.199
Giám đốc: Phạm Tuấn Anh – 0912.339.384

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2601D - Sơn La
Địa chỉ: bản Noọng La, phường chiềng Sinh - TP Sơn La
Điện thoại: 0212.3874016 Fax: 0212.387.4013
Giám đốc: Trần Tiến Dũng - 0968.281.167


Đang được quan tâm