Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Thái Nguyên


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2001S - Thái Nguyên
Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Tân lập - TP Thái Nguyên
Điện thoại: 0208-3851850 Fax: 0208-3856539
Giám đốc: Lê Nam Hưng – 0913.383.213
P.Giám đốc: Đàm Ngọc Tiến – 0913.286.287
P.Giám đốc: Vũ Hồng Quân – 0913.717.082

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2002S - Thái Nguyên
Địa chỉ: Xóm Ao Vàng, Xã Cao Ngạn, TP Thái Nguyên
Điện thoại: 0208-3622588 Fax: 0208-3622589
Giám đốc: Lê Nam Hưng – 0913.383.213
P.Giám đốc: Đàm Ngọc Tiến – 0913.286.287
P.Giám đốc: Vũ Hồng Quân – 0913.717.082

3. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2003D - Thái Nguyên
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Nguyên Gon, phường Cải Đan, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0208-386099 Fax: 0208-3860333
Giám đốc: Đỗ Đắc Huy – 0888311881


Đang được quan tâm