Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Tuyên Quang


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2201S - Tuyên Quang
Địa chỉ: Thôn Yên Phú, xã An Tường - TP. Tuyên Quang
Điện thoại: 0207-3873.066 Fax: 0207-3872.827
Giám đốc: Mai Đại Độ – 01225.223.499
Phó Giám đốc: Ma Công Thường– 0913228588
Phó Giám đốc: Nguyễn Trọng Hưng– 0912336338


Đang được quan tâm