Danh sách các Biển báo chỉ dẫn, hình ảnh, ý nghĩa Biển báo chỉ dẫn

Biển báo chỉ dẫn có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, nền xanh, hình vẽ màu trắng. Tác dụng của biển báo chỉ dẫn: Biển chỉ dẫn nhằm dẫn hướng cho người tham gia giao thông biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác, giúp họ tham gia giao thông thuận lợi trên đường.,Danh sách Biển báo chỉ dẫn

Đường ưu tiên
Đường ưu tiên
Hết đoạn đường ưu tiên
Hết đoạn đường ưu tiên
Đường dành cho ôtô
Đường dành cho ôtô
Đường dành cho ôtô, xe máy
Đường dành cho ôtô, xe máy
Hết đường dành cho ôtô
Hết đường dành cho ôtô
Hết đường dành cho ôtô, xe máy
Hết đường dành cho ôtô, xe máy
Đường cụt bên phải
Đường cụt bên phải
Đường cụt bên trái
Đường cụt bên trái
Đường cụt
Đường cụt
Được ưu tiên qua đường hẹp
Được ưu tiên qua đường hẹp
Danh sách các loại biển báo:Đang được quan tâm