Xe máy: Điều khiển xe theo đoàn bị phạt bao tiền?

Lỗi Xe máy: Điều khiển xe theo đoàn bị phạt bao tiền? và xử lý như thế nào?

Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy: Điều khiển xe thành đoàn, dàn hàng ngang , hàng đôi, hàng ba gây cản trở giao thông, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (Điểm đ Khoản 4 Điều 6) Trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

Mức phạt :
300.000 Đ - 400.000 Đ

Theo: Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông


Hành vi liên quan


Đang được quan tâm