Xe máy: Vượt xe trong những trường hợp cấm vượt bị phạt bao tiền?

Lỗi Xe máy: Vượt xe trong những trường hợp cấm vượt bị phạt bao tiền? và xử lý như thế nào?

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy: Vượt xe trong những trường hợp không được phép hoặc cấm vượt (Điểm c Khoản 5 Điều 6) Trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm h Khoản 4 Điều 4 Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

Mức phạt :
500.000 Đ - 1.000.000 Đ

Theo: Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông


Hành vi liên quan


Đang được quan tâm