Xe máy: Chở hàng vượt quá trọng tải cho phép bị phạt bao tiền?

Lỗi Xe máy: Chở hàng vượt quá trọng tải cho phép bị phạt bao tiền? và xử lý như thế nào?

Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy: Chở hàng quá tải, vượt quá trọng tải cho phép được thiết kế ghi trong Giấy đăng ký xe đối với loại xe có quy định về trọng tải thiết kế (Điểm l Khoản 4 Điều 6)

Mức phạt :
300.000 Đ - 400.000 Đ

Theo: Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông


Hành vi liên quan


Đang được quan tâm