Xe máy: Điều khiển xe thành nhóm chạy quá tốc độ bị phạt bao tiền?

Lỗi Xe máy: Điều khiển xe thành nhóm chạy quá tốc độ bị phạt bao tiền? và xử lý như thế nào?

Người điều khiển xe xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy: Điều khiển xe thành nhóm từ 02 (hai) xe trở lên chạy quá tốc độ quy định (Điểm d Khoản 9 Điều 6)

Mức phạt :
5.000.000 Đ - 7.000.000 Đ

Mức phạt bổ sung: - Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng Nếu gây tai nạn giao thông hoặc không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ - Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng; hoặc - Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng và tịch thu phương tiện nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần. - Có thể bị tạm giữ phương tiện đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt.

Theo: Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông


Hành vi liên quan


Đang được quan tâm