Xe máy: Không chấp hành chỉ dẫn của biển báo bị phạt bao tiền?

Lỗi Xe máy: Không chấp hành chỉ dẫn của biển báo bị phạt bao tiền? và xử lý như thế nào?

Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy: Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu giao thông, vạch kẻ đường (Điểm a Khoản 1 Điều 6) Trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, Điểm d, Điểm đ, Điểm h Khoản 2; Điểm c, Điểm đ, Điểm h, Điểm m Khoản 3; Điểm c, Điểm d, Điểm g, Điểm i Khoản 4; Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm e Khoản 5; Điểm b Khoản 7; Điểm a Khoản 8; Điểm d Khoản 9 Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

Mức phạt :
60.000 Đ - 80.000 Đ

Mức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng nếu gây tai nạn giao thông.

Theo: Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông


Hành vi liên quan


Đang được quan tâm