Xe máy: Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy bị phạt bao tiền?

Lỗi Xe máy: Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy bị phạt bao tiền? và xử lý như thế nào?

Người điều khiển xe xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy: Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy, nồng độ cồn của người thi hành công vụ, người có thẩm quyền đc kiểm tra (Điểm b Khoản 8 Điều 6)

Mức phạt :
3.000.000 Đ - 4.000.000 Đ

Mức phạt bổ sung: - Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng - Có thể bị tạm giữ phương tiện đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt.

Theo: Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông


Hành vi liên quan


Đang được quan tâm