Danh sách các Vạch kẻ đường, hình ảnh, ý nghĩa Vạch kẻ đường

Vạch kẻ đường cũng được coi là một dạng biển báo giao thông nhằm hướng dẫn, điều khiển giao thông trên đường giúp đảm bảo khả năng thông xe cũng như an toàn cho người tham gia giao thông. Vạch kẻ đường có 2 loại là vạch kẻ đường nằm đứng và vạch kẻ đường nằm ngang,Danh sách Vạch kẻ đường

Danh sách các loại biển báo:Đang được quan tâm