Xe tải: Xe không có phù hiệu vận tải quốc tế liên vận bị phạt bao tiền?

Lỗi Xe tải: Xe không có phù hiệu vận tải quốc tế liên vận bị phạt bao tiền? và xử lý như thế nào?

Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gắn biển số nước ngoài: Điều khiển phương tiện không có Giấy phép vận tải quốc tế, phù hiệu vận tải quốc tế liên vận theo quy định hoặc có nhưng đã hết giá trị sử dụng (Điểm c Khoản 2 Điều 35)

Mức phạt :
3.000.000 Đ - 5.000.000 Đ

Các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tái xuất phương tiện khỏi Việt Nam

Theo: Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông


Hành vi liên quan
Đang được quan tâm