Xe máy: Bấm còi trong thời gian từ 22 h đến 5 h bị phạt bao tiền?

Lỗi Xe máy: Bấm còi trong thời gian từ 22 h đến 5 h bị phạt bao tiền? và xử lý như thế nào?

Người điều khiển xe xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy.: Bấm còi trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định (Điểm e Khoản 2 Điều 6) Trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định;

Mức phạt :
80.000 Đ - 100.000 Đ

Theo: Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông


Hành vi liên quan


Đang được quan tâm