Xe máy: Xe không có phù hiệu kiểm soát bị phạt bao tiền?

Lỗi Xe máy: Xe không có phù hiệu kiểm soát bị phạt bao tiền? và xử lý như thế nào?

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự: Điều khiển xe không có phù hiệu kiểm soát theo quy định hoặc có nhưng đã hết giá trị sử dụng hoặc sử dụng phù hiệu không do cơ quan có thẩm quyền cấp (Điểm b Khoản 1 Điều 36)

Mức phạt :
500.000 Đ - 1.000.000 Đ

Mức phạt bổ sung: - Bị tịch thu phù hiệu. - Tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần thì bị tịch thu phương tiện.

Các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đưa phương tiện quay trở lại Khu kinh tế thương mại đặc biệt, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế

Theo: Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông


Hành vi liên quan


Đang được quan tâm