Danh sách các Biển báo nguy hiểm, hình ảnh, ý nghĩa Biển báo nguy hiểm

Các biển báo nguy hiểm có dạng hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen. Biển báo hiệu lệnh gồm 56 kiểu và được đánh thứ tự từ 201 đến 245 Tác dụng: Biển báo nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra được dùng để báo cho người sử dụng đường, chủ yếu là người lái xe cơ giới biết được tính chất của sự nguy hiểm trên tuyến đường phía trước để phòng ngừa. Khi gặp biển báo nguy hiểm người lái xe phải giảm tốc độ.,Danh sách Biển báo nguy hiểm

Cầu hẹp
Cầu hẹp
Cầu tạm
Cầu tạm
Cầu xoay-cầu cất
Cầu xoay-cầu cất
Kè, vực sâu phía trước
Kè, vực sâu phía trước
Kè, vực sâu phía trước
Kè, vực sâu phía trước
Bến phà
Bến phà
Cửa chui
Cửa chui
Dốc xuống nguy hiểm
Dốc xuống nguy hiểm
Dốc lên nguy hiểm
Dốc lên nguy hiểm
Đường không bằng phẳng
Đường không bằng phẳng
Danh sách các loại biển báo:Đang được quan tâm