Danh sách các Biển báo cấm, hình ảnh, ý nghĩa Biển báo cấm

Biển báo này có dạng hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen. Tác dụng: Đây là loại biển báo giao thông để biểu thị các điều cấm. Người tham gia giao thông phải chấp hành các điều đã được báo trên biển. Nhóm biển báo cấm gồm 39 kiểu, bao gồm các biển báo giao thông được đánh số từ 101 đến 139,Danh sách Biển báo cấm

Đường cấm
Đường cấm
Cấm đi ngược chiều
Cấm đi ngược chiều
Cấm ôtô
Cấm ôtô
Cấm ôtô rẽ phải
Cấm ôtô rẽ phải
Cấm ôtô rẽ trái
Cấm ôtô rẽ trái
Cấm môtô
Cấm môtô
Cấm ôtô và môtô
Cấm ôtô và môtô
Cấm ôtô tải
Cấm ôtô tải
Cấm ôtô khách và ôtô tải
Cấm ôtô khách và ôtô tải
Cấm ôtô kéo moóc
Cấm ôtô kéo moóc
Danh sách các loại biển báo:Đang được quan tâm